srijeda, 29. prosinca 2010.

OK

2008


koncept i koreografija / concept and choreography: Selma Banich, Sandra Banić Naumovski, Nino Bokan & Pravdan Devlahović
izvedba / performance: Nino Bokan & Pravdan Devlahović
skladatelj / composer: Adam Semijalac
dizajn / design: Ana Banić & Maša Vukmanović / offstudio
scenografija, kostimi i produkcija / set, costumes and production: OOUR
fotografije / photos: Damir Žižić
Nema komentara:

Objavi komentar