srijeda, 29. prosinca 2010.

to be confirmed

2005


koncept / concept: OOUR
koreografija i izvedba / choreography and performance: Selma Banich, Sandra Banić & Zrinka Užbinec
dramaturgija / dramaturgy: Ivana Ivković
skladatelj / composer: Adam Semijalac
dizajn svjetla / light design: Ana Banić
dizajn / design: Ana Banić & Maša Vukmanović / offstudio
majstor rasvjete / light engineer: Mario Vnučec
izrada kostima / costumes: Jasminka Cvrlje
produkcija / production: OOUR
photografije / photos: Kan
Nema komentara:

Objavi komentar